Mèsi a volontè nou yo ki bay tan yo pou sipòte misyon nou pou bati pi bon lavi pou fanmi nan Fairfield County.

Si w enterese nan opòtinite volontè yon sèl fwa pou sosyete w oswa fanmi w, oswa si w ap chèche sèvi kòm volontè alontèm baze sou enterè w oswa pasyon w, nou ofri yon varyete fason pou w patisipe epi fè yon diferans nan nou. kominote.

Pou aprann plis, tanpri kontakte Segundo Ruiz, Direktè Operasyon nan (203) 299-1315 oswa [email protected]