Si pitit ou a bezwen asistans imedyat, rele a
Liy dirèk pou entèvansyon kriz nan 211, rele 911, oswa ale nan sal ijans ki pi pre w la.

Orè de operasyon

Lendi – Mèkredi : 9:00 am – 8:30 pm
Jedi: 9:00 am – 6:00 pm
Vandredi: 9:00 am – 5:00 pm

Kontakte nou

Sant Swen Kominotè Mid-Fairfield
100 East Avenue, Norwalk CT 06851

Biwo prensipal
(203) 299-1315
(203) 854-6951 faks

Tretman Jounen Pwolonje/Pwogram Entansif pou Pasyan Ekstèn
(203) 852-8993
(203) 854-6951 faks

Pwogram ki baze lakay yo
Timoun an premye (203) 299-1315; x6201

Pwogram ki baze nan kominote a
System of Care (203) 299-1315; x6156
Pwogram Asistans pou Viktim (203) 299-1315

Pwogram ki baze nan lekòl yo
LINC (203) 299-1315; x6156
Sèvis Lekòl ki Enfòme sou Chòk (203) 299-1315; x6175

Join Our Mailing List and Get the Latest News and Event Information.

Name(Required)
Address(Required)