Mèsi pou enterè ou nan eksplore fason ou ka sipòte misyon nou an. Gen yon varyete opsyon ki disponib pou asire ke donasyon ou dediktib nan taks ou gen yon enpak dirab sou lavi timoun nou yo, fanmi yo ak kominote yo.

Tanpri revize opsyon don ki anba yo.

Si w gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte Marissa Mangone, Ofisye anchèf Devlopman nan [email protected] oswa (203) 858-5340.

Sou entènèt

Fè don sou Entènèt lè w KLIKE ISIT epi sèvi ak pòtal don sekirite nou an.

Remak: Pou pwoteje enfòmasyon pèsonèl ou yo epi anpeche aksè san otorizasyon, nou itilize PayPal pou trete donasyon nou yo.

Mail

Chèk yo ka peye nan Mid-Fairfield Community Care Center epi voye yo bay:
Sant Swen Kominotè Mid-Fairfield
100 East Avenue
Norwalk, CT 06851

Sibvansyon Corporate ak Fondasyon

Si w ta enterese nan eksplore si Fondasyon w la oswa Kòporasyon an aliman ak misyon jeneral nou an ak/oswa yon pwogram espesifik, tanpri kontakte Marissa Mangone, Ofisye anchèf Devlopman nan (203) 858-5340 oswa [email protected] .

Matching Kado

Si ou se afilye ak yon konpayi ki pral matche ak kado, ou ka anmezi pou double oswa menm triple kantite lajan an nan kontribisyon ou. Tanpri tcheke avèk anplwayè w la pou wè si yo gen yon pwogram kado matche epi n ap kontan ede konfime. Tanpri kontakte Marissa Mangone, Ofisye anchèf devlopman nan (203) 858-5340 oswa [email protected]